a
Redaktionen

redaktionen@disputs.dk

LollandLeaks

lollandleaks@disputs.dk

Nicolai Privrat

Chefredaktør
np@disputs.dk

Søren Rosenberg

Skribent
sr@disputs.dk

disputs.dk er en del af

nakskov.nu

CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

nyt aktivistisk meningsmedie på lolland

Byrådsmøde 22/12-2016

Torsdag d. 22. december kl. 18.00 afholdes årets sidste byrådsmøde i Lolland Kommune. Du kan følge med live på borger-tv.dk. Dagsordenen kan som altid findes i sin fulde længde og med bilag på dagsorden.lolland.dk

Her i juletiden er der en kort dagsorden for byrådets sidste møde i år, med følgende interessante punkter.

2. Oplæg til strategisk forpligtende udviklings-/samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune og HOFOR

Byrådet skal behandle en spændende mulighed for samarbejde med HOFOR (Hovedstadens Forsyningen) om forskellige udviklingsspor på Lolland, herunder lokal jobskabelse, udvikling af energisystemer og energilagring, biomasse, turisme og fødevarer. Det skal ses i sammenhæng med Lolland Kommunes deltagelse i initiativer under Greater Copenhagen.

Greater Copenhagen er et samarbejde imellem kommuner og regioner omkring hovedstaden, der skal styrke vækst i og omkring København med den indsigt, at en stærk metropol og et stærkt opland gavner hinanden. På Lolland produceres der 5 gange mere grøn energi end der forbruges lokalt bl.a. fordi vi har et af landets højeste vindindeks. København vil være verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025 og her er et samarbejde med Lolland Kommune oplagt.

Frem for at der blot stilles vindmøller op på Lolland, hvor strøm og indtjening ryger ud af kommunen, så er der i dette samarbejde lagt op til, at HOFOR vil bidrage med udvikling af lokale arbejdspladser, så der sikres et fremtidigt bæredygtigt samarbejde af forsyning.

Det skal blive spændende at se om byrådet kan finde ud af at dyrke de potentialer et sådan samarbejde byder. Sagen er indstillet godkendt i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget og forventes derfor at blive godkendt af byrådet også.

Beslutning i Byrådet, 22-12-2016:  Godkendt.

Enhedslisten kan tilslutte sig forslag til samarbejde mellem Lolland Kommune og HOFOR, men har den holdning at vedvarende energi udelukkende skal koncentreres om kystnære havvindmøller, havvindmøller og anden form for vedvarende energi (sol, bølge, geotermi).

Henning Alfred Rasmussen kan ikke tiltræde.

DF kan tilslutte sig forslaget til samarbejde med HOFOR, men ikke tankerne om opstilling af vindmøller i Lolland Kommune.

Marie-Louise Brehm Nielsen tilslutter sig samarbejde med HOFOR, men har ikke taget stilling til dette eller øvrige vindmølleprojekter.

3. Turismestrategi

Kommunen udarbejder løbende strategiplaner, som sætter rammerne og retningslinjerne for administrationens arbejde i forskellige indsatsområder. Over det seneste års tid er der blevet udarbejdet et forslag til en ny turismestrategi for Lolland Kommune, der bl.a. har været i høring hos Business Lolland-Falster og Lolland Turistråd. I 2012 blev der indført en ny struktur på turismeområdet, hvor driften af de 2 turistbureauer i Nakskov og Maribo blev overført til det nyoprettede Turistråd, bestående af repræsentanter fra lokale handel/erhvervsforeninger og turistforeninger. Business Lolland-Falster driver Visit Lolland-Falster.

Der har været lidt tumult omkring den nye turismestrategi i høringsperioden. I Lolland Kommune er der mange turismetilbud, bl.a. to store attraktioner, der ligger blandt landets bedste besøgte; Knuthenborg og Lalandia. Turistforeningerne følte, at der i turismestrategien var for stor fokus på netop disse to aktører i Bandholm og Rødby – da der er mange andre mindre attraktioner, som hører under netværket Den Lille Turisme, som det også vil give mening at bakke op.

Den reviderede turismeplan tager udgangspunkt i temaerne Kyst og Natur, Kultur og Mad og Aktivitet og Oplevelser. Sagen indstilles godkendt af Fritids- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget og forventes derfor at blive godkendt af byrådet også.

Beslutning i Byrådet, 22-12-2016: Godkendt.

Linda Sommer og Klaus Møller kan ikke tiltræde beslutningen og ønsker tilført protokollen at 4. afsnit på side 1 kunne have været formuleret således: I Lolland Kommune er der flere områder som kan betegnes turistcentre. Man bør prioritere de områder, hvor den økonomiske og arbejdsmæssige indsats giver umiddelbart og langsigtet størst afkast i henhold til turismestrategiens intentioner.

6. Forslag om Lolland Kommunes mulige deltagelse i regeringens forsøgsinitiativ med udvalgte områder til udlændinges køb af sommerhuse.

Da Danmark tiltrådte EU-traktaten var et af vores forbehold at vi måtte opretholde krav om tilknytning til Danmark i forbindelse med køb af sommerhuse. Der kan imidlertid være perspektiver i at tillade salg af sommerhuse til udlændinge i visse områder i Danmark. I 2011 forsøgte Lolland Kommune under Stig Vestergaard, med en henvendelse til daværende Justitsminister Lars Barfoed, at opfordre til en særlov om salg af sommerhuse til udlændinge på Lolland. Forslaget gik på at bruge Lolland som forsøgsområde for at få afklaret muligheder og konsekvenser, da der fandtes potentialer i forhold til forbedring af den lokale økonomi, hvor der ellers ses lange liggetider for salg af sommerhuse. Anmodningen blev dengang afvist.

I regeringsgrundlaget af 27.11.2016 er der i afsnittet om ”Vækst og udvikling i hele Danmark” forslag til en række nye initiativer for at styrke væksten generelt. Et af dem omhandler mulighed for udlændinges køb af sommerhuse i udvalgte områder som forsøgsordninger. Borgmesteren rejser med baggrund i det nye regeringsgrundlag forslaget, at Lolland kommune på ny tager initiativ til at blive et af de udvalgte områder, hvor sommerhuse vil kunne købes af udlændinge. Sagen skal afgøres af byrådet.

Beslutning i Byrådet, 22-12-2016: Godkendt.

Enhedslisten, DF, SF og Poul Erik Ibsen kan ikke tiltræde beslutningen

Dagsorden byrådet 22/12-16

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Oplæg til strategisk forpligtende udviklings-/samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune og HOFOR
  3. Turismestrategi
  4. Revidering af kvalitetsstandarder på servicelovens områder 2017
  5. Uddybning i indsejlingen til Nakskov Havn
  6. Forslag om Lolland Kommunes mulige deltagelse i regeringens forsøgsinitiativ med udvalgte områder til udlændinges køb af sommerhuse
  7. Orientering om APVtrivsel16s hovedresultater
  8. Åben orientering
  9. Lukket orientering
Skrevet af

sr@disputs.dk

Fast skribent for disputs. 29 år. Bor og arbejder i Nakskov. Engageret i diverse lokale foreninger. Interesseret i markedsføring, særligt hvordan branding kan bruges som udviklingsmotor på Lolland.