a
Redaktionen

redaktionen@disputs.dk

LollandLeaks

lollandleaks@disputs.dk

Nicolai Privrat

Chefredaktør
np@disputs.dk

Søren Rosenberg

Skribent
sr@disputs.dk

disputs.dk er en del af

nakskov.nu

CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

nyt aktivistisk meningsmedie på lolland
 

Lolland Kommune nedriver udelukkende for landsbyfornyelsesmidler

I en rundspørge blandt kommuner, der har modtaget midler fra Pulje til Landsbyfornyelse er Lolland Kommune den eneste, der udelukkende bruger midlerne til nedrivning.

Den statslige Pulje til Landsbyfornyelse blev oprettet som et led i regeringens “Vækstplan DK”, hvor der blev afsat 400 mio. kr. som blev fordelt over 2014 og 2015 til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger i landsbyer med færre end 3.000 indbyggere, samt i landdistrikter.

Lolland Kommune bruger fortsat af midlerne fra 2015, hvor kommunen først fik 3,1 mio. kr. og efterfølgende yderligere fik 12,3 mio. kr. ekstra, af puljemidler, der ikke blev brugt af andre kommuner i 2014.

Puljen bliver i daglig tale omtalt som nedrivningspuljen, til trods for at der ud af de 9 støtteberettigede aktiviteter i puljen, kun er 3 punkter der omhandler nedrivning. Dette forhindrer dog ikke Lolland Kommune i udelukkende at anvende landsbyfornyelsesmidlerne til nedrivninger og ikke bruge en krone på istandsættelse. Disputs.dk har lavet en rundspørge blandt 3 andre lignende kommuner og heriblandt er Lolland Kommune den eneste, der udelukkende nedriver for midlerne.

Puljemidlerne kan eksempelvis også bruges til istandsættelse af beboelsesejendomme, erhvervsbygninger og forsamlingshuse – samt ombygning af boliger. Dette er eksempelvis tilfældet i Svendborg Kommune, hvor der er givet tilskud til istandsættelse af en bevaringsværdig bolig i en af kommunens mindre byer. Istandsættelsen udløste Svendborg Kommunes Arkitekturpris i efteråret 2016.

Badstuen 2 i Troense er bindingsværkshus fra 1800, der gennemgribende og smukt restaureret, som en vigtig del af bymiljøet.

Badstuen 2 i Troense er et bevaringsværdigt bindingsværkshus fra 1800, der gennemgribende og smukt restaureret, som en vigtig del af bymiljøet.

I Guldborgsund Kommune, der som den eneste modtog flere penge i 2015 end Lolland Kommune, før ekstrabevillingen, har man alene i år givet tilskud til istandsættelse 14 gange. I Bornholms Regionskommune anvendes midlerne også til istandsættelse og fornyelse, f.eks. til medborgerhus og udlejningsejendomme – og så har kommunen også i et tilfælde givet tilskud til istandsættelse, hvor der blev søgt til nedrivning af en bevaringsværdig bygning.  På Bornholm oplever man også landsbyforeninger, der udnytter midlerne til nedrivning fremsynet – og f.eks. etablerer grønne områder i landsbyer, hvor grimme bygninger tidligere har skæmmet.

Det er ellers ikke engagerede landsbysamfund Lolland Kommune mangler, hvor der med fordel kunne prioriteres udviklingskroner. Både i energilandsbyen Horslunde, fiskerihavnebyen Langø, ølivet på Fejø og mange andre steder i kommunen, finder man dybt engagerede borgerforeninger, hvor der bruges utallige frivillige timer på at udvikle de særprægede og værdifulde lokalsamfund, som både bliver besøgt af glade gæster og resulterer i tætknyttede og hjælpsomme relationer, der er et solidt fungerende bosætningsgrundlag. Her finder man gode og konstruktive udviklingsvisioner i hobetal om det så handler om smukke bygningsmiljøer der trænger til nyt liv og en kærlig hånd, eller behovet for funktionelle medborgerhuse, der kan rumme det ukuelige landsbyliv.


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from dr

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
www.dr.dk/nyheder/region...

Skrevet af

sr@disputs.dk

Fast skribent for disputs. 29 år. Bor og arbejder i Nakskov. Engageret i diverse lokale foreninger. Interesseret i markedsføring, særligt hvordan branding kan bruges som udviklingsmotor på Lolland.