a
Redaktionen

redaktionen@disputs.dk

LollandLeaks

lollandleaks@disputs.dk

Nicolai Privrat

Chefredaktør
np@disputs.dk

Søren Rosenberg

Skribent
sr@disputs.dk

disputs.dk er en del af

nakskov.nu

CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

nyt aktivistisk meningsmedie på lolland
 

Udvikling og Erhverv Post Mortem

I efteråret besluttede byrådet som en del af budgetforliget, at lukke den, af mange borgere velkendte, kommunale sektor “Udvikling og Erhverv”.

Siden kommunesammenlægningen i 2007 har Lolland Kommunes sektor for Udvikling og Erhverv været ansvarlig for en række af kommunens udviklingsopgaver, som en af danmarks største kommunale udviklingsafdelinger. Lad os se nærmere på, hvordan det egentlig er gået med kommunens udvikling i den periode, hvor afdelingen har haft ansvaret for denne.

Vi beskæftiger os bl.a. med strategiudvikling og implementering inden for områderne: Kommunikation, planstrategi, boliger, bosætning og byrumsprogrammer, erhvervsudvikling og nye forretningsmodeller, landdistriktsudvikling og grøn omstilling, borgerinddragelse, turisme, bosætning, internationalt samarbejde m.m.

Fra Lolland Kommunes web

Bosætning

En effektiv bosætningsindsats er afgørende for en kommunes økonomi, da der er behov for borgere, som betaler skat i kommunen. Og bosætning er da også et af Udvikling og Erhvervs ansvarsområder. Men har afdelingen overhovedet prioriteret denne opgave – og hvordan har det påvirket befolkningstallet?

Lolland Kommunes befolkningstal er faldet kraftigt siden 2007, – i perioder med op mod 1.000 borgere om året. Dette kan naturligvis delvist forklares af den stigende centralisering fra statens side og de afledte effekter heraf, men det kan ikke være den fulde forklaring. Lolland Kommune konkurrerer på lige fod med en række andre landdistriktskommuner om tilflytning, men Lolland Kommune har en række fordele, der burde gøre det lettere at øge tilflytningen.

befolkningstal

Ifølge en analyse fra Væksthus Sjælland fra 2016 er jobskabelsen i fuld fart i Lolland Kommune, hvor indtjeningen per ansat ligger over landsgennemsnittet. Det skyldes bl.a. langsigtede investeringer i erhvervsudviklingen i kommunen, eks. Nakskov Havn, hvor investeringer i havnefaciliteter og infrastruktur har gjort, at der i dag er op mod 1900 arbejdspladser i byen med relation til havnen og en større godsomsætning end nogensinde før. En lang række større og mindre erhvervsvirksomheder udvider i øjeblikket i kommunen i en sådan grad, at der er mangel på arbejdskraft. Derudover vil der være et stort behov for ekstra arbejdskraft i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen, samt den nye Storstrømsbro, som skal bygges i Nakskov.

Trods dette, samt attraktive boliger til landets laveste huspriser, gode børnepasningsmuligheder, gode kulturelle tilbud, nærhed til rekreativ natur og trygge villamiljøer, og sågar trods en ændring i de nationale bosætningsmønstre, hvor familier i højere grad værdsætter livskvalitet på landet og der kan observeres et stigende antal familier, som flytter ud i landdistriktskommuner, så er Lollands omdømme fortsat så dårligt, at det er vanskeligt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft som ingeniører, læger, mv. og befolkningstallet falder fortsat, omend de seneste nationale tendenser er ved at stabilisere nedgangen.

Alligevel var Lolland Kommune i 2015 fortsat den eneste kommune i Region Sjælland, som ikke oplevede positiv befolkningsvækst.

I offentlighedens bevidsthed er bosætningsmarkedsføringen af Lolland fraværende – derimod kan man, hvis man laver et banalt opkald til kommunen vedrørende potentielt at flytte hertil, risikere at blive mødt med spørgsmålet “Hvorfor vil du dog det?”.

Turisme

Turisme er den største virksomhed på Lolland-Falster, og det er da også ganske naturligt, da der i kommunen findes to store turistattraktioner, der placerer sig godt i feltet blandt landets bedst besøgte: Knuthenborg Safaripark og Lalandia. Der findes herudover en lang række af større og mindre turistattraktioner i kommunen, eks. Frilandsmuseet, Reventlow Museet, Dodekalitten, Knuthenlund, øerne i Smålandshavet samt fantastiske naturoplevelser ved Nakskov Fjord, Albuen, Maribosøerne og de smukke velbevarede købstæder og landsbyer, Domkirken i Maribo og stræderne og bymiljøerne i Nakskov, der er vurderet med 5/6 stjerner af projektet godebyer.dk, hvilket bringer Nakskov op i samme liga som Tønder eller Skagen, når det kommer til velbevarede købstadsmiljøer. Lolland Kommune ligger derudover meget fordelagtigt placeret tæt på et stort europæisk turismeopland.

I 2014 var der en turismeomsætning på kun ca. 700.000 mio. kr. på Lolland. En sådan omsætning er sammenlignelig med Slagelse eller Kalundborg. Samme år havde vores nabokommune Guldborgsund en turismeomsætning på 1,3 mia. kr.

I 2012 blev turismeindsatsen, ved en yderligere besparelse, overdraget fra Udvikling og Erhverv til det nyetablerede eksterne Turistråd, med repræsentanter fra handelsstandsforeningerne, og den samlede turismeindsats i kommunen har herefter måtte overleve med et budget på under 2 mio. kr. årligt, i kommunens ca. 3 mia. kr. store samlede budget. Udgiften går primært til at bemande kommunens to turistkontorer. En egentlig markedsføringsindsats eksternt for kommunen, både nationalt og international virker fraværende, udover det årlige turistkatalog udarbejdet af Business LF.

Ansvaret for kommunens udvikling er kommunens eget

Det var et par eksempler fra nogle af de vigtigste udviklingsområder for kommunen, der trods store potentialer tydeligvis ikke er blevet udnyttet optimalt af en afdeling, der enten ikke har villet eller ikke har kunnet. Der findes mange flere eksempler, bl.a. byrumsprogrammet for Nakskov, kommunens største by, der 3 år efter byrådet satte penge af fortsat ikke er etableret, selvom det var det politiske ønske, at det skulle etableres inden byjubilæet i 2016.

Lolland Kommune har haft en af danmarks største kommunale udviklingsafdelinger. De områder hvor afdelingen har haft hovedansvaret er udvikling kun gået nedad. Fremadrettet flyttes udviklingsansvaret ud i de individuelle kommunale afdelinger, der har direkte berøring med de områder de skal udvikle.

Skrevet af

sr@disputs.dk

Fast skribent for disputs. 29 år. Bor og arbejder i Nakskov. Engageret i diverse lokale foreninger. Interesseret i markedsføring, særligt hvordan branding kan bruges som udviklingsmotor på Lolland.