a
Redaktionen

redaktionen@disputs.dk

LollandLeaks

lollandleaks@disputs.dk

Nicolai Privrat

Chefredaktør
np@disputs.dk

Søren Rosenberg

Skribent
sr@disputs.dk

disputs.dk er en del af

nakskov.nu

CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

nyt aktivistisk meningsmedie på lolland
 

Under 200 langtidsledige i Lolland Kommune

Erhvervslivet på Nakskov Havn blomstrer med ca. 1900 arbejdspladser tilknyttet. Foto: Arne Andreasen

I Lolland Kommune er der, ifølge seneste tal, 195 langtidsledige, dvs. personer, der har modtaget kontanthjælp/dagpenge i et år eller længere og fortsat er ledige. Det svarer til 1,2 procent af arbejdsstyrken i kommunen.

Andelen af langtidsledige i Lolland Kommune er lav og med en procentdel på 1,2 ligger Lolland tæt op af kommuner som København og Odense. Det seneste tal på 195 langtidsledige fra Danmarks Statistik er fra marts 2016 og det er det laveste tal i Lolland Kommune i 7 år. Selvom der er flere der er arbejdsløse i kortere perioder, så det den længerevarende ledighed, der er særligt problematisk og derfor den der bør tages alvorligt.

skaermbillede-2016-12-07-kl-10-44-53

Sæsonarbejde

Lolland har mange sæsonarbejdere, der kan være arbejdsløse i kortere perioder. De erhverv hvor man typisk finder sæsonarbejdere er bl.a. håndværkere, landbrug og turisme. Denne type erhverv finder man i høj grad på Lolland, der er kendt for sin landbrugsjord, sukkerproduktion, fødevareproduktion, godser og herregårde samt store turistattraktioner, som Knuthenborg, Lalandia og en række mellemstore museer og attraktioner, samt en stor mængde håndværkere.

På arbejdsløshedsstatistikken ses det tydeligt hvilken effekt sæsonarbejde har.

På arbejdsløshedsstatistikken ses det tydeligt hvilken effekt sæsonarbejde har.

Bruttoledige og nettoledige

Når der tales om arbejdsløshed i den offentlige debat, så ser man ofte på statistikken for bruttoledighed og nettoledighed. Bruttoledighed er den samlede andel af arbejdsstyrken, som er uden for arbejde, men heri tælles også personer, som i øjeblikket er i aktivering, personer der ikke er arbejdsmarkedsparate, mv. Nettoledighed tæller ledige, som er på dagpenge/kontanthjælp, men som ikke er i aktivering eller lignende. Ser vi på procentdelen af bruttoledige i Lolland Kommune lå denne i 2015 på 6,4% – et tal der er faldet kraftig de senere år og ser ud til at falde yderligere i 2016. De seneste sæsonkorrigerede tal indikerer et fald i bruttoarbejdsløshed på Lolland i 2016 til 5,4%.

skaermbillede-2016-12-07-kl-11-48-09

Tager vi udgangspunkt i de seneste sæsonkorrigerede bruttoarbejdsløshedstal for september 2016, så ligger Lolland med 5,4% i kategori med København, Aalborg og Landsdelen Fyn. Lolland Kommune gør en særlig indsats for at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde, bl.a. gennem mentorordninger, aktivitetskurser og ressourceforløb, der det seneste år har fået 300 kontanthjælpsmodtagere i fast arbejde. Overordnet ses et dramatisk fald i arbejdsløsheden på Lolland, der indikerer at indsatsen virker, senest hvor antallet af fuldtidsledige er faldet til under 200 personer.

skaermbillede-2016-12-07-kl-12-05-23

Skrevet af

sr@disputs.dk

Fast skribent for disputs. 29 år. Bor og arbejder i Nakskov. Engageret i diverse lokale foreninger. Interesseret i markedsføring, særligt hvordan branding kan bruges som udviklingsmotor på Lolland.