a
Redaktionen

redaktionen@disputs.dk

LollandLeaks

lollandleaks@disputs.dk

Nicolai Privrat

Chefredaktør
np@disputs.dk

Søren Rosenberg

Skribent
sr@disputs.dk

disputs.dk er en del af

nakskov.nu

CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

nyt aktivistisk meningsmedie på lolland

Byrådsmøde 26/1-2017

Torsdag d. 26. januar kl. 18.00 afholdes årets første byrådsmøde i Lolland Kommune. Du kan følge med live på borger-tv.dk. Dagsordenen kan som altid findes i sin fulde længde og med bilag på dagsorden.lolland.dk

På årets første byrådsmøde er der grøn energi på dagsordenen, med hele 4 sager om godkendelse af etablering af solceller og vindmøller. Lolland er et af Danmarks bedst egnede steder, at placere vindmøller, da der er et højt vindindeks, særligt for møller med en højde over 100 m., og i modsætning til på den jyske vestkyst, så kommer vindhastigheden sjældnere over 25 m/s på Lolland, hvilket er den lovmæssige grænse for hvornår en vindmølle skal standses.

Med de højaktuelle energi- og klimaaftaler, der er indgået mellem Lolland Kommune og hovedstaden, kan Lolland Kommune se frem til at få langt mere ud af, at producere hovedstadens energi og fødevarer, både i form af arbejdspladser og lokal udvikling.

6. Forslag til Lokalplan 360-93 og Kommuneplantillæg 55 Udvidelse af solcelleanlæg ved Rødby Fjord

Første sag handler om udvidelse af et eksisterende solcelleanlæg ved Rødby Fjord, der ejes af Grøn Solenergi ApS, fra 9 hektar til 99 hektar (Til sammenligning er solcelleanlægget ved Horslunde på 40 hektar). Den årlige elproduktion vil være på ca. 90.000 MWh, hvilket svarer til ca. 25.000 husstandes årlige elforbrug. Udkastet har været i høring hos interessenter og der er kommet et par tilbagemeldinger, der bl.a. resulterer i, at der vil blive etableret et 6-rækket levende hegn omkring solcellefelterne, på de steder hvor der ikke i forvejen er skærmende bevoksning.

Sagen indstilles til byrådets godkendelse. Herefter skal sagen i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning i Byrådet, 26-01-2017
Godkendt

7. Forslag til Lokalplan 360-94 og Kommuneplantillæg 56 Opstilling af 3 vindmøller ved Skodsebølle

I Vindmølleplanen 2010-2022, som kommunen tidligere har godkendt, er der udpeget områder, som baseret på afstand fra beboelse, naturbeskyttelsesområder og andre faktorer, egner sig til placering af vindmøller. Et af disse områder ved Skodsebølle ønsker kommunen at godkende til placering af 3 vindmøller med en højde på 150 meter, som er standard for nye vindmøller på land. På Lolland står der i dag kun 4 vindmøller med samme højde, som findes nord for Horslunde. Vindmøllerne ved Horslunde er på 3MW og disse nye møller ved Skodsebølle bliver på 3,45 MW, hvilket giver projektet en samlet effekt på godt 10 MW.

Vindmølleprojektet indbetaler 88.000,- kr. pr MW til Grøn Ordning, hvilket giver ca. 880.000 Kr., der kan søges af Lolland Kommune til projekter f.eks. anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i området.

Udkastet har været i høring hos interessenter og der er kommet et par tilbagemeldinger, som bl.a. har resulteret i, at der er udformet et alternativt forslag til placering, som øger afstanden til en ørnerede-lokalitet i Vesterlund/Volshave-skovene.

Sagen indstilles til byrådets godkendelse. Herefter skal sagen i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning i Byrådet, 26-01-2017
Godkendt

Dansk Folkeparti, Marie-Louise Brehm Nielsen og Enhedslisten kan ikke tiltræde beslutningen.

Enhedslisten stemmer imod opstilling af 149,9 m. høje vindmøller på land, idet man mener, at der er en risiko for at møllerne er sygdomsfremkaldende. Man ønsker at vente med opstilling af møllerne, indtil kræftens bekæmpelses undersøgelse af påvirkningerne foreligger.

8. Forslag til Lokalplan 360-95 Opstilling af 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Næste vindmølleområde, der ønskes godkendt er også ved Rødby Fjord, hvor der ønskes opstillet 8 møller á 3,45 MW, hvilket vil give en samlet effekt på ca. 27 MW.

Vindmølleprojektet indbetaler 88.000,- kr. pr MW til Grøn Ordning, hvilket giver ca. 2,3 million Kr., der kan søges af Lolland Kommune til projekter f.eks. anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i området

Sagen indstilles til byrådets godkendelse. Herefter skal sagen i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning i Byrådet, 26-01-2017
Godkendt

Dansk Folkeparti, Marie-Louise Brehm Nielsen og Enhedslisten kan ikke tiltræde beslutningen.

Enhedslisten stemmer imod opstilling af 149,9 m. høje vindmøller på land, idet man mener, at der er en risiko for at møllerne er sygdomsfremkaldende. Man ønsker at vente med opstilling af møllerne, indtil kræftens bekæmpelses undersøgelse af påvirkningerne foreligger.

9. Forslag til Lokalplan 360-96 og kommuneplantillæg 57 – Opstilling af 9 vindmøller ved Nøjsomheds Odde

Sidst ønskes der opstillet 9 vindmøller ved Nøjsomheds Odde, der vil have en samlet effekt på godt 30 MW.

Vindmølleprojektet indbetaler 88.000,- kr. pr MW til Grøn Ordning, hvilket i alt giver ca. 2,6 million kr., der kan søges af Lolland Kommune til projekter f.eks. anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i området

Sagen indstilles til byrådets godkendelse. Herefter skal sagen i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning i Byrådet, 26-01-2017
Godkendt

Dansk Folkeparti, Marie-Louise Brehm Nielsen og Enhedslisten kan ikke tiltræde beslutningen.

Enhedslisten stemmer imod opstilling af 149,9 m. høje vindmøller på land, idet man mener, at der er en risiko for at møllerne er sygdomsfremkaldende. Man ønsker at vente med opstilling af møllerne, indtil kræftens bekæmpelses undersøgelse af påvirkningerne foreligger.

Dagsorden byrådet 26/1-2017

 1. 1. Godkendelse af dagsorden
 2. 2. Afholdt styringsdialog med den almene boligsektor 2016
 3. 3. Ansøgning om godkendelse af udvidelse af kassekredit i Torrig Boligselskab
 4. 4. Ungdomskollegiet
 5. 5. Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion for Lolland Kommune
 6. 6. Forslag til Lokalplan 360-93 og Kommuneplantillæg 55 Udvidelse af solcelleanlæg ved Rødby Fjord
 7. 7. Forslag til Lokalplan 360-94 og Kommuneplantillæg 56 Opstilling af 3 vindmøller ved Skodsebølle
 8. 8. Forslag til Lokalplan 360-95 Opstilling af 8 vindmøller ved Rødby Fjord III
 9. 9. Forslag til Lokalplan 360-96 og kommuneplantillæg 57 – Opstilling af 9 vindmøller ved Nøjsomheds Odde
 10. 10. Forslag til varmeplan for Lolland vest
 11. 11. Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2011-2021 – Udvidelse af Dannemare renseanlæg og afskæring af kloakoplande i område Sydvest til Dannemare
 12. 12. Åben orientering

GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from folketidende

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
folketidende.dk/Lokal-nyt/Loll...

Skrevet af

sr@disputs.dk

Fast skribent for disputs. 29 år. Bor og arbejder i Nakskov. Engageret i diverse lokale foreninger. Interesseret i markedsføring, særligt hvordan branding kan bruges som udviklingsmotor på Lolland.