a
Redaktionen

redaktionen@disputs.dk

LollandLeaks

lollandleaks@disputs.dk

Nicolai Privrat

Chefredaktør
np@disputs.dk

Søren Rosenberg

Skribent
sr@disputs.dk

disputs.dk er en del af

nakskov.nu

CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

nyt aktivistisk meningsmedie på lolland

Byrådsmøde 23/2-2017

Torsdag d. 23. februar kl. 18.00 afholdes årets andet byrådsmøde i Lolland Kommune. Du kan følge med live på borger-tv.dk. Dagsordenen kan som altid findes i sin fulde længde og med bilag på dagsorden.lolland.dk

Årets andet byrådsmøde byder på bl.a. udtræden af byrådet, nyt plejehjem, ny kommuneplan og byrådets vederlag. Vi kigger på et par udvalgte dagsordenspunkter.

2. Orientering om udtræden af byrådet

Valgbarhedsnævnet har meddelt at Linda Sommer (C) ikke anses som valgbar i forbindelse med at hun ved Østre Landsret er blevet idømt 20 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 155, jf. § 21 og § 157. Derfor udtræder hun af byrådet pr. 7. februar 2017 og bliver erstattet af Lars Buhl, der overtager hendes pladser i udvalg og bestyrelser.

Beslutning i Byrådet, 23-02-2017
Taget til efterretning

3. Fremtidens hjem til fremtidens ældre

I 2013 godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget en ny plan for rammerne for de ældre i kommunen. I forbindelse med denne plan er en række utidssvarende plejeboliger nedlagt, for i stedet at bygge nogle nye tidssvarende – i første omgang planlægges at bygge boliger for 60 ikke-demente med en samlet skønnet byggesum på 100 mio. kr, den kommunalt ejede grund på hjørnet af Winchellsgade og Rødbyvej i Nakskov. Sagen har været undervejs siden 2015 med diverse høringer og afklaringer. I Ældre- og Sundhedsudvalget foreslås i januar 2017 en primær placering på “Cirkuspladsen” i Nakskov – og sekundært på den ellers planlagte grund ved Rødbyvej.

Sagen indstilles til byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet, 23-02-2017
Punktet udgår grundet Pleje Plus orientering

6. Forslag til Kommuneplan 2017-2029

Kommuneplanen er den, politiske vedtagne, overordnede ramme for hvordan kommunen administreres. Den nye Kommuneplan 2017-2029 er udarbejdet af Teknik- og Miljømyndigheden og er baseret på den eksisterende Kommuneplan 2010-2022 kombineret med Plan- og Udviklingsstrategi 2016-2030, som blev vedtaget i 2016. Blandt opdateringer findes en helhedsplan for byudviklingen i området omkring den nye station i Rødby.

Som en del af den nye kommuneplan vil den blive tilgængelig i en online web-udgave, der gør det lettere at læse den, samt at opdatere den når der vedtages kommuneplantillæg. Kommuneplanen vil fremover være tilgængelig på lolland.dk/kommuneplan

Den nye kommuneplan, der bl.a. også indeholder samtlige lokalplaner, er i et samlet dokument på 1.366 sider. Men bare rolig, såfremt den godkendes er der en høringsperiode på 8 uger, hvilket svarer til at du skal læse 24 sider om dagen.

Sagen indstilles til byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet, 23-02-2017
Indstilling godkendes

12. Vederlæggelse af udvalg og udvalgsformænd

Folketinget har vedtaget en lønforhøjelse til landets borgmestre på 31,4%, der trådte i kraft i 2017. Da et byråds udvalgsformænd og udvalgsmedlemmers vederlag beregnes med baggrund i borgmesterens løn, betyder det derfor samtidig en lønforhøjelse til disse. Det ønskede Slagelse Kommune ikke og vedtog derfor, på et ekstraordinært byrådsmøde i januar, at fastholde udvalgsmedlemmernes vederlag på 2016 niveau.

På baggrund af disputs.dks henvendelse til partierne i byrådet i Lolland Kommune, valgte Lokallisten Lolland at rejse forslag om at behandle dette i økonomiudvalget. Der var ikke flertal for at takke nej til lønforhøjelsen, derimod rettede Lokallisten Lolland forslag om, at afsætte 100.000,- ud af byrådets vederlag, som skal bruges på de frivillige råd, nævn og bestyrelser.

Sagen indstilles til byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet, 23-02-2017
Godkendt som indstillet fra Økonomiudvalget.
SF fastholder Marianne de la Mottes bemærkning fra økonomiudvalgsmødet.
Enhedslisten kan ikke tiltræde beslutningen men ønsker, at de nuværende vederlag fastholdes svarende til Lokallistens oprindelige forslag fra sagsfremstillingen.

 

Dagsorden byrådet 23/2-2017

 1. 1. Godkendelse af dagsorden
 2. 2. Orientering om udtræden af byrådet
 3. 3. Fremtidens hjem til fremtidens ældre
 4. 4. Anlægsinvestering salg Sennebogen og vejanlæg
 5. 4. Renovering af Gadebelysning Nakskov
 6. 6. Forslag til Kommuneplan 2017-2029
 7. 7. Tilsyn med dagområdet efter servicelovens § 103 og §104, samt STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)
 8. 8. Ansøgning om medlemskab af WHO Healthy Cities – Phase VI
 9. 9. Egnsteateraftale mellem NørregadeTeatret og Lolland Kommune 2018-2020
 10. 10. Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion for Lolland Kommune
 11. 11. Afvikling af Ældrerådsvalg som fremmødevalg
 12. 12. Vederlæggelse af udvalg og udvalgsformænd
 13. 13. Revideret samordningsaftale for Lolland-Falster Brandvæsen

GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from disputs

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
disputs.dk/2017/02/lollan...

Skrevet af

sr@disputs.dk

Fast skribent for disputs. 29 år. Bor og arbejder i Nakskov. Engageret i diverse lokale foreninger. Interesseret i markedsføring, særligt hvordan branding kan bruges som udviklingsmotor på Lolland.