a
Redaktionen

redaktionen@disputs.dk

LollandLeaks

lollandleaks@disputs.dk

Nicolai Privrat

Chefredaktør
np@disputs.dk

Søren Rosenberg

Skribent
sr@disputs.dk

disputs.dk er en del af

nakskov.nu

CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

nyt aktivistisk meningsmedie på lolland
 

Lolland byråd takker ja til lønforhøjelse

Ved økonomiudvalgsmødet i dag besluttede udvalget at takke ja til lønforhøjelse til byrådet, men valgte samtidig at afsætte 100.000,- af disse midler til forskellige råd, nævn og bestyrelser.

Folketinget har vedtaget en lønforhøjelse til landets borgmestre på 31,4%, der trådte i kraft i 2017. Da et byråds udvalgsformænd og udvalgsmedlemmers vederlag beregnes med baggrund i borgmesterens løn, betyder det derfor samtidig en lønforhøjelse til disse. Det ønskede Slagelse Kommune ikke og vedtog derfor, på et ekstraordinært byrådsmøde i januar, at fastholde udvalgsmedlemmernes vederlag på 2016 niveau.

På baggrund af disputs.dks henvendelse til partierne i byrådet i Lolland Kommune, valgte Lokallisten Lolland at rejse forslag om at behandle dette i økonomiudvalget, hvor punktet var på dagsordenen i dag.

Ifølge Thomas Østergaard (LL), som sidder i økonomiudvalget, kan Lokallisten Lolland godt se problematikken i, at byrådet får en lønforhøjelse umiddelbart efter at kommunen har måtte skære hårdt i budgettet. Men samtidig sker der allerede en reduktion af udgifterne til byrådet, da antallet af byrådsmedlemmer skæres fra 31 til 25 i næste byrådsperiode og Østergaard mener, at lønstigningen er retfærdig og nødvendig for også at kunne tiltrække nye byrådsmedlemmer. Derfor var der umiddelbar enighed i økonomiudvalget om ikke at ændre på den lønstigning, der er trådt i kraft i 2017.

Derimod rettede Lokallisten Lolland forslag om, at afsætte 100.000,- ud af byrådets vederlag, som skal bruges på de frivillige råd, nævn og bestyrelser. Østergaard foreslår eksempelvis integrationsrådet, ældrerådet, handicaprådet og borgerindragelsesudvalget, som alle i dag ikke har nogle midler til rådighed, såfremt de skal opstille møder, deltage i konferencer eller lignende. Forslaget blev vedtaget i økonomiudvalget med start i 2018 og administrationen skal nu udarbejde et konkret oplæg.


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from disputs

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
disputs.dk/2017/02/loenfo...

Skrevet af

sr@disputs.dk

Fast skribent for disputs. 29 år. Bor og arbejder i Nakskov. Engageret i diverse lokale foreninger. Interesseret i markedsføring, særligt hvordan branding kan bruges som udviklingsmotor på Lolland.