a
Redaktionen

redaktionen@disputs.dk

LollandLeaks

lollandleaks@disputs.dk

Nicolai Privrat

Chefredaktør
np@disputs.dk

Søren Rosenberg

Skribent
sr@disputs.dk

disputs.dk er en del af

nakskov.nu

CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

nyt aktivistisk meningsmedie på lolland
 

Får 280.000,- kommunale kroner om året på sit glatte ansigt

Branderslev Vandrerhjem, der drives af FC Nakskov, modtager 280.000,- om året af Lolland Kommune, uden at kunne dokumentere hvor meget centret anvendes.

Lolland Kommune støtter ikke selve vandrerhjemmet.

Heino Knudsen (S)
Formand for Fritids- og Kulturudvalget

Formand for Fritids- og Kulturudvalget, Heino Knudsen (S), insisterer imidlertid på, at Lolland Kommune ikke støtter vandrerhjemmet, men at støtten derimod går til FC Nakskovs Aktivitets- og Kursuscenter. Som det fremgår af vandrerhjemmets hjemmeside, så hedder det både Nakskov Vandrerhjem og FC Nakskovs Aktivitets- og Kursuscenter. Til trods for dette er der tale om fælles adresse, fælles lokaler, fælles CVR-nummer (registreret til FC Nakskov) og fælles hjemmeside.

For så vidt angår ansøgningsmaterialet for tilskuddet differentieres der ej heller her mellem vandrerhjem og kursuscenter, da der i ansøgerens budget indgår indtægter for overnatning og linned og ansøgningen beskriver hvordan der fremover skal renoveres badefaciliteter og vandrerkøkken.

Heino Knudsen forklarer, at ansøgningen er godkendt på baggrund af at kursusfaciliteterne gratis står til rådighed for kommunens 400 foreninger. Det fremgår imidlertid ikke af ansøgningen i hvilket omfang denne mulighed bliver brugt, og på spørgsmålet om hvorvidt kommunen har nogen statistik over dette er svaret nej. Altså gives tilskuddet uden at kende effekten og udelukkende i tillid til den beskrivelse, der gives af ansøgeren FC Nakskov, som skriver “centret benyttes flittigt af kommunens foreninger”. Lolland Kommune har fremadrettet bedt Aktivitets- og kursuscentret om løbende statistik på centrets anvendelse. (Rettelse: Lolland Kommune har bedt om løbende statistik ved møde med Aktivitets- og kursuscentret i januar)

Aftalen om tilskud har kørt siden 2004, dengang af Nakskov Kommune til Nakskov Boldklub, og har ligget på omkring 300.000,- i tilskud årligt. Da aftalen skulle forlænges i 2014 lagde udvalget vægt på, at det løbende skulle markedsføres at centret kan benyttes gratis af foreninger. I ansøgningen i 2017 fremgår det, at denne markedsføringsindsats bestod i, at det fremgår af vandrerhjemmets hjemmeside, samt et enkelt opslag på Lolland Kommunes facebookside i perioden. I skrivende stund har dette opslag 15 synes godt om og en deling.

I ansøgningen fremgår det, at centret, der ligger 2 km. uden for Nakskov, er meget afhængig af kommunens tilskud, da man ellers ikke kan opretholde den nuværende drift. I ansøgningens budget er der bl.a. afsat 100.000,- til administrationen.

I 2016 ønskede Esbjerg Kommune at yde kommunal støtte til Danhostel Ribe, bl.a. til renovering og etablering af bad på værelserne, hvilket er sammenligneligt med ønskerne for Branderslev Vandrerhjem. Dette vurderede Statsforvaltningen ikke var inden for rammerne for kommunalfuldmagtsreglerne. På spørgsmålet om hvorvidt Lolland Kommune har undersøgt om støtten til Branderslev Vandrerhjem er inden for kommunalfuldmagtsreglerne, svarer Heino Knudsen, at kommunen vurderer, at såfremt denne gav støtte til vandrerhjemmet, så ville dette være lovligt grundet vandrerhjemmets kategori.


En række spørgsmål trænger sig på. Giver kommunen tilskud til andre vandrerhjem? Er andre vandrerhjem i kommune bekendt med muligheden for tilskud? Har kommunen foretaget en vurdering af de geografiske behov for overnatningsmuligheder – og i denne sammenhæng vurderet om tilskuddet anvendes optimalt til netop Branderslev Vandrerhjem? Spørgsmål vi ikke får svar på, da kommunen ikke mener, at der giver støttes til vandrerhjemmet.


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from statsforvaltningen

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
www.statsforvaltningen.dk/site.aspx

Skrevet af

sr@disputs.dk

Fast skribent for disputs. 29 år. Bor og arbejder i Nakskov. Engageret i diverse lokale foreninger. Interesseret i markedsføring, særligt hvordan branding kan bruges som udviklingsmotor på Lolland.