a
Redaktionen

redaktionen@disputs.dk

LollandLeaks

lollandleaks@disputs.dk

Nicolai Privrat

Chefredaktør
np@disputs.dk

Søren Rosenberg

Skribent
sr@disputs.dk

disputs.dk er en del af

nakskov.nu

CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

nyt aktivistisk meningsmedie på lolland
 

Vi skal sgu blære os

270 nye arbejdspladser på MHI Vestas i Nakskov er ikke et tilfælde, ligesom manglende tilflytning til Lolland Kommune heller ikke er det.

MHI Vestas annoncerede mandag at selskabet skal bruge 414 nye medarbejdere i Danmark, hvoraf 270 skal ansættes på vingefabrikken i Nakskov, som er en fordobling af det eksisterende antal af ansatte. På fabrikken produceres nogle af verdens største vinger til havvindmøller.

Fabrikken ligger ved erhvervsområdet på Nakskov havn, hvor hovedparten af de gamle værftsbygninger, samt en række nyopførte, i dag huser en lang række industri- og erhvervsvirksomheder med mange arbejdspladser. Det er ikke et tilfælde, men skyldes løbende kommunale investeringer i infrastrukturen, havneløb, havnekajer og et godt samarbejde med virksomhederne. Successen i erhvervsparkerne smitter og skaber nye afledte relaterede virksomheder i områderne, der gør arbejdsmarkedet i byen overordnet mere stabilt.

Den lollandske kultur er dog historisk præget af ydmyghed og jantelov og det afspejler sig også i nogle af de lokale politikeres udtalelser til pressen. I en kommune hvor langtidsledigheden er lavere end den har været i syv år, hvor virksomhederne udvider markant og mangler arbejdskraft, hvor der er en stærk miljøprofil, hvor der produceres 5 gange mere grøn energi end der forbruges lokalt, hvor der er udviklingsaftaler med hovedstaden om fødevarer og forsyning og hvor verdens længste sænketunnel skal bygges, så er det simpelthen ikke godt nok, at lokale politikere omtaler 270 nye arbejdspladser, hverken som held eller som noget der måske muligvis engang i fremtiden kan få en lille indvirkning på måske at vende væksten i kommunen. Væksten er i fuld gang! – og det skyldes rettidige kommunale investeringer – og det skal vi blære os med.

Noget vi ikke skal blære os med er vores manglende evne til at markedsføre kommunen, særligt for potentielle tilflyttere. Trods tilnærmelsesvis jobgaranti, gode billige boliger med masser af plads og flotte placeringer, trygt landsbyliv og smuk natur, så har Lolland Kommune, som en af de få kommuner i Region Sjælland, fortsat negative tilflytningstal.

Det er ikke et uheld, det er ikke et tilfælde. Ligesom industrivirksomhedernes udvidelser skyldes rettidige investeringer, så skyldes Lollands dårlige omdømme manglen på markedsføring. Det skyldes manglende anerkendelse af at image er afgørende i forbindelse med bosætning – og det skyldes at Lollands omdømme og fordommene om Lolland er så dårlige og så langt fra virkeligheden, at kommunens image kræver akut førstehjælp. I Lolland Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2016-2020, finder man blot et enkelt afsnit der omhandler bosætning, hvoraf halvdelen beskriver hvordan der er behov for at skabe arbejdspladser – trods det at arbejdsløsheden er historisk lav. Ingen steder i Plan- og Udviklingsstrategien nævnes markedsføring af kommunen.

Tilflyttere kommer ikke dumpende ned fra himlen blot fordi arbejdspladserne og forholdene for et godt liv er til stede. Det ved vi, for det er forholdene allerede i dag på Lolland. Det er naivt at forestille sig, at potentielle tilflyttere selv skal kunne gennemskue, at På Røven i Nakskov ikke er repræsentativt for livet på Lolland. Særligt når en række lokale politikere ikke engang selv formår at fortælle dette. Byrådet er bekymrede over den tilflytning kommunen modtager af borgere på overførselsindkomst – men indsatserne, der skulle sikre en mere bæredygtig tilflytning i fremtiden er samtidig ikke til at få øje på.

I nabokommunen Guldborgsund Kommune har Kultur-, Turisme- og Bosætningsudvalget i februar 2017 vedtaget at afsætte 300.000,- til visning af reklamer på facebook, i biograferne samt på TV2 regionerne i de områder, som kommunen typisk tiltrækker tilflyttere fra. Det sker i sammenhæng med kommunens politiske Bosætningsstrategi 2015-2019 og skal skabe øget kendskab og styrket image for kommunen.

Guldborgsund Kommunes bosætningsstrategi anerkender netop den demografiske sammensætning som en udfordring for kommunens økonomi. I bosætningsstrategien er det første fokusområde kommunens image, da undersøgelser viser, at kendskabet til job, uddannelser, kulturliv og fritidsliv i kommunen er begrænset. Lolland Kommunes Bosætningsstrategi 2015-2020 omhandler hverken markedsføring, image, branding eller anden kommunikation, men henvender sig primært til en intern eksisterende målgruppe i håb om at fastholde eksisterende indbyggere. Effekten ses tydeligt. I 2016 var nettotilflytningen til Guldborgsund Kommune 245. Samme år var nettotilflytningen i Lolland Kommune på -108.

Lollands image er dårligt og en del af indsatsen, der skal ændre på dette, er ikke bare markedsføring – det er også blær. Det er en koordineret mediestrategi, så man også som borgmester er klar, når man allerede en måned før ved, at man får stukket mikrofonerne i ansigtet for at fortælle om en succeshistorie.


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from folketidende

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
folketidende.dk/Business/MHI-V...

Skrevet af

sr@disputs.dk

Fast skribent for disputs. 29 år. Bor og arbejder i Nakskov. Engageret i diverse lokale foreninger. Interesseret i markedsføring, særligt hvordan branding kan bruges som udviklingsmotor på Lolland.