a
Redaktionen

redaktionen@disputs.dk

LollandLeaks

lollandleaks@disputs.dk

Nicolai Privrat

Chefredaktør
np@disputs.dk

Søren Rosenberg

Skribent
sr@disputs.dk

disputs.dk er en del af

nakskov.nu

CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

nyt aktivistisk meningsmedie på lolland
 

12 mio. kommunale kr. til Kulturhus i Nakskov

Torsdag vedtager byrådet i Lolland Kommune en principgodkendelse om kommunal støtte til kulturhus-projektet i Toldboden og Havnebygningen i Nakskov. En konsekvens af bæredygtigheden af projektets forretningsplan er bl.a., at en række faciliteter fremover skal betale husleje til kulturhus-projektet, herunder Nakskov Turistbureau og Nakskov Lokalarkiv.

Foreningen Porten til Nakskov Fjord, som er stiftet i forbindelse med projektet, med bychef Niels Halm i spidsen, søger Lolland Kommune om tilskud på 12.000.000,- kr. maksimalt 15% af det samlede anlægsbudget på ca. 81. mio. kr., samt årlig kommunal driftsstøtte på 500.000,- kr. til kulturhus-projektet. Ansøgningen indstilles til byrådets godkendelse torsdag d. 27. april af Fritids- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget.

Den omfangsrige detailprojektering, der er udarbejdet på baggrund af et tilskud på 300.000,- kr. fra Realdania, inddrager også havnebygningen, hvor der i dag er havnekontor, der som konsekvens af projektet skal flyttes ud af de historiske bygninger og have bygget nye faciliteter, med en estimeret yderligere kommunal udgift på ca. 12. mio. kr.. Med ansøgningen godkender byrådet samtidig, at brugsretten til den fredede toldbod og den bevaringsværdige havnebygning, med en samlet værdi på 8 mio. kr., overdrages uden beregning til den fond, der etableres i forbindelse med projektet. Lolland Kommune skal fortsat afholde udgifter til drift og vedligehold af bygningerne.

Der etableres en café i kulturhuset og de kommunale faste lejere vil være Nakskov Turistbureau, Nakskov Lokalarkiv samt Skibs- og Søfartsmuseet som skal bemande faste tilbud og drift af kulturhuset. Desuden vil foreningerne Løvehjerterne, Vestlollands Teaterkreds, Marineforeningen og andre være faste lejere. Lokale foreninger og private kan i fremtiden få lov til at bidrage til kulturhusets økonomi, når de lejer lokalerne f.eks. til generalforsamlinger og andre arrangementer. Det fremgår umiddelbart ikke fra materialet, at kulturhuset samarbejder med repræsentanter for unge i byen.

Porten til Nakskov Fjord forventer at skaffe de resterende 69 mio. kr. til anlæg fra eksterne fonde og projektet forventes realiseret i 2020. Principgodkendelsen hviler på, at disse midler skaffes inden udgangen af 2018. Sagsfremstillingen indeholder ikke udtalelser fra eventuelle nuværende samarbejder eller dialog med fonde.

Klik her for at se projektet

 

Klik her for at se forretningsplanen

Skrevet af

sr@disputs.dk

Fast skribent for disputs. 29 år. Bor og arbejder i Nakskov. Engageret i diverse lokale foreninger. Interesseret i markedsføring, særligt hvordan branding kan bruges som udviklingsmotor på Lolland.