a
Redaktionen

redaktionen@disputs.dk

LollandLeaks

lollandleaks@disputs.dk

Nicolai Privrat

Chefredaktør
np@disputs.dk

Søren Rosenberg

Skribent
sr@disputs.dk

disputs.dk er en del af

nakskov.nu

CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

nyt aktivistisk meningsmedie på lolland

Holgers politiske afledningsmanøvre

Borgmester Holger Schou Rasmussen jonglerer med tal på landsdækkende TV for at forklare, at ansvaret for Lolland Kommunes dårlige økonomi ligger hos staten.

Ud af de 1.896 mennesker, der flyttede til Lolland Kommune i 2016 var 217 på overførselsindkomst, hvoraf 144 var på kontanthjælp. Samme år flyttede 2.004 fra kommunen og 671 døde. Dette skaber ifølge borgmesteren en merudgift på 40 mio. kr. som der ikke længere er plads til i kommunens budget, da pengene er fosset ud af kassen, siden Holger Schou Rasmussen satte sig i borgmesterstolen.

Kilde: Lolland Kommune budget

Til trods for, at Lolland Kommune modtager 1,5 mia. kr. i bloktilskud fra staten om året, samt at staten har igangsat anlægsprojekt af verdens største sænketunnel i kommunen til 55,1 mia. kr., samt opgradering af trafikinfrastruktur, jernbaner og vejanlæg til 9,5 mia. kr. så er det altså fortsat ikke lykkedes at skabe overskud i kommunens budget på ca. 3,3 mia. kr. årligt. Byrådet har derfor nægtet at godkende merudgiften på 40 mio. kr. i det seneste budget og har i stedet sendt regningen til indenrigsministeriet – og truer ministeriet med at tømme kassen og lade kommunen sætte under administration, hvis ikke staten betaler.

Borgmester Holger Schou Rasmussen i Deadline 19. april 2017

Til at forklare problematikken havde Holger Schou Rasmussen taget en analyse med i Deadline d. 19. april, som kommunen har fået udarbejdet af Arbejdernes Erhvervsråd, der viser hvor mange i beskæftigelse, der er fraflyttet og hvor mange uden for beskæftigelse, der er tilflyttet. Analysen ser helt tilbage på 1990 og frem til 2013 og dækker altså hovedsageligt 17 år før Lolland Kommune eksisterede.

Tager man borgmesterens bekymringer alvorlig, at befolkningssammensætningen er det største økonomiske problem for Lolland Kommune, så er det umiddelbare spørgsmål først og fremmest: hvad gør Lolland Kommune for at ændre på denne befolkningssammensætning og sikre en varieret tilflytning?

I Lolland Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2016-2020, finder man blot et enkelt afsnit, der omhandler bosætning, hvoraf halvdelen beskriver hvordan der er behov for at skabe arbejdspladser – trods det at langtidsledigheden i kommunen er på sit laveste siden 2009, med i dag under 171 langtidsledige og flere virksomheder i kommunen, der ikke kan skaffe den arbejdskraft de har behov for. Der er skabt mange arbejdspladser i kommunen bl.a. grundet kommunale investeringer, men kommunen lider alligevel fortsat af negativ tilflytning. Altså må man konstatere, at det at skabe arbejdspladser ikke er den eneste ingrediens i bosætningsindsatsen.

Ifølge den analyse borgmesteren selv har taget med i Deadline, så kommer befolkningsudviklingen ikke som en overraskelse. Trods dette har kommunen intet bosætningsudvalg og en meget tynd bosætningsstrategi, som hverken omhandler markedsføring, image, branding eller anden kommunikation. I en periode hvor der overordnet set opleves tilflytning i alle andre kommuner i Region Sjælland stikker Lolland Kommune ud med fortsat negativ nettotilflytning – alligevel investerer kommunen ikke i bosætning og resultatet er derfor, ligesom analysen fra Arbejdernes Erhvervsråd, ingen overraskelse. Borgmesteren tager ikke ansvar for befolkningssammensætningen og befolkningsudviklingen i kommunen, men bidrager gerne til at sænke kommunens image yderligere, når dette kan anvendes til at fjerne fokus fra hans eget ansvar.

Medbragte Holger Schou Rasmussen en bøn om hjælp til at komme ud af denne brøler af årevis med manglende bosætningsindsats, og en plan for hvordan kommunen i fremtiden får en bæredygtig tilflytning? Nej, borgmesteren beder blot staten om i al fremtid at betale for, at kommunen end ikke forsøger at løfte en bosætningsindsats.

Holger Schou Rasmussen har sluppet rattet, ladet bilen køre ud over skrænten og sender nu, i valgåret, regningen til forhandleren.

Skrevet af

sr@disputs.dk

Fast skribent for disputs. 29 år. Bor og arbejder i Nakskov. Engageret i diverse lokale foreninger. Interesseret i markedsføring, særligt hvordan branding kan bruges som udviklingsmotor på Lolland.