a
Redaktionen

redaktionen@disputs.dk

LollandLeaks

lollandleaks@disputs.dk

Nicolai Privrat

Chefredaktør
np@disputs.dk

Søren Rosenberg

Skribent
sr@disputs.dk

disputs.dk er en del af

nakskov.nu

CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

nyt aktivistisk meningsmedie på lolland

Byrådsmøde 23/5-2017

Tirsdag d. 23. maj kl. 18.00 afholdes byrådsmøde på Nakskov gamle rådhus i Lolland Kommune. Du kan følge med live på borger-tv.dk. Dagsordenen kan som altid findes i sin fulde længde og med bilag på dagsorden.lolland.dk

Der er denne gang tale om en forholdsvis kort dagsorden – vi kigger på et par udvalgte dagsordenspunkter.

4. Forslag til Lokalplan 360-93 og Kommuneplantillæg 55 Udvidelse af solcelleanlæg ved Rødby Fjord

Grøn Solenergi ApS, der er et delvist lokalt ejet selskab, ønsker at udvide det eksisterende solcelleanlæg ved Rødby Fjord. Det nuværende solcelleanlæg på ca. 9 ha ønskes udvidet med i alt ca. 90 ha. Den årlige el-produktion er ca. 90.000 MWh årligt, hvilket svarer til cirka 25.000 husstandes årlige elforbrug. Solcelleanlægget, på ca. 2 meters højde, er et fast anlæg på stolper, svarende til de eksisterende solceller i området. Projektet øger kapaciteten for produktion af vedvarende energi i området, som i forvejen er præget af det eksisterende solcelleanlæg og af de 11 x 150 meter høje vindmøller, som er opstillet godt 650 meter nord for solcelleanlægget. Ved at koncentrere energianlæggene i et samlet område kan andre mere sårbare landskaber friholdes.

For at mindske synligheden af anlæggene, vil der blive etableret et 6-rækket levende hegn omkring solcellefelterne på de steder, hvor der ikke i forvejen er skærmende bevoksning

5. Forslag til Lokalplan 360-99 Langelinje Solcellepark

Med dette lokalplanforslag ønskes planlægningen af et nyt 27 ha stort solcelleanlæg pla-
ceret ved de 11 nye vindmøller i vindmølleområdet Rødby Fjord I igangsat.
Området er præget af det eksisterende solcelleanlæg og af de 11 x 150 meter høje vindmøller, som er opstillet mod nord på kanten af solcelleanlægget, der ønskes etableret på en del af matrikel 72, Rødby Fjord, Tirsted.

Ved at koncentrere energianlæggene i et samlet område kan andre mere sårbare landskaber fri- holdes. For at mindske synligheden af anlæggene vil der blive etableret 6 rækket levende hegn omkring solcelleanlægget på de steder, hvor der ikke i forvejen er skærmende bevoksning. I projektet opstilles op til 10 MW solcelleanlæg. Den årlige el-produktion af vedvarende energi fra solcellerne er beregnet til at blive ca. 10.500 MWh årligt, det svarer til cirka 2.600 husstandes årlige elforbrug til apparater og lys.

9. Åben orientering

Byrådet vil blive orienteret om befolkningsprognosen 2017-2029, der er udarbejdet af Lolland Kommune i samarbejde med COWI.

Skrevet af

sr@disputs.dk

Fast skribent for disputs. 29 år. Bor og arbejder i Nakskov. Engageret i diverse lokale foreninger. Interesseret i markedsføring, særligt hvordan branding kan bruges som udviklingsmotor på Lolland.