a
Redaktionen

redaktionen@disputs.dk

LollandLeaks

lollandleaks@disputs.dk

Nicolai Privrat

Chefredaktør
np@disputs.dk

Søren Rosenberg

Skribent
sr@disputs.dk

disputs.dk er en del af

nakskov.nu

CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

nyt aktivistisk meningsmedie på lolland

Byrådsmøde 22/6-2017

Torsdag d. 22. juni kl. 18.00 afholdes byrådsmøde i Lolland Kommune. Du kan følge med live på borger-tv.dk. Dagsordenen kan som altid findes i sin fulde længde og med bilag på dagsorden.lolland.dk

På byrådsmødets dagsorden behandles pkt. nr. 14 “Revisorundersøgelse af betalinger fra Lolland Kommune til firmaet Pleje Plus”, samt pkt. nr. 15 “Samarbejdet med Pleje Plus”. Begge som lukkede punkter, hvilket betyder at hverken sagsfremstillingerne eller referaterne er offentligt tilgængeligt og behandlingen kan ej heller følges live på borger-tv. Vi kigger i stedet her på nogle udvalgte åbne punkter.

 

3. Maribo Hallernes ansøgning om kommunal garantistillelse for lån på 28 mio.kr. i forbindelse med opførelse af Multihus

Maribohallerne ønsker at opføre et multihus, der skal indeholde idræts- og koncertfaciliteter, cafeteria og andre mindre erhvervsfaciliteter. Projektet er beregnet til at koste 79,2 mio. kr. hvoraf 33,95 mio. kr. vedrører erhvervsfaciliteter, heraf 15,5 mio. kr. til et nyt vandrerhjem. Lolland Kommune har tidligere givet tilsagn om et kommunalt anlægstilskud på 10 mio. kr. til projektet og Maribohallernes bestyrelse søger nu om kommunal garantistillelse for lån på 28 mio. kr. til finansiering af opførelsen af Multihuset.

Sagen har været undervejs siden marts og er blevet behandlet i Økonomiudvalget flere gange. Der har været udfordringer i forhold til hvilke dele kommunen juridisk kan yde lån til, samt at kommunen i forbindelse med et lån er nødt til at deponere det fulde beløb og dette er en udfordring i forhold til kommunens begrænsede likviditet. Bestyrelsen for Maribo Hallerne er vendt tilbage med et alternativt finansieringsforslag, hvor lånet kommunen skal give er halveret til 14 mio. kr.

Indstillingen fra Økonomiudvalget til byrådet vil foreligge på byrådsmødet.

4. Indstilling Grøn Ordning 2017 ansøgninger til behandling Energinet.dk

“Den Grønne Ordning” fastlægger, at der for hver opført MW vindmøllekapacitet i kommunen henlægges 88.000 kr. i en pulje, også i daglig tale kaldet vindmøllepuljen, som Byrådet kan ansøge om til f.eks. anlægsarbejder i forbindelse med styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i området.

Energinet.dk, der administrerer Grøn Ordning, har udmeldt en udbetalingsramme for 2017 på ca. 4,1 mio. kr. til Lolland Kommune. Kommunen har behandlet de 35 indkomne ansøgninger og udvalgt 23 til byrådets godkendelse.

Klik her for at se oversigten over tilskud der indstilles godkendt

11. Forslag til Lokalplan 360-94 og Kommuneplantillæg 56 Opstilling af 3 vindmøller ved Skodsebølle

Der søges om udskiftning af 6 ældre vindmøller ved Skodsebølle, med 3 nye vindmøller i området, der er udpeget som vindmølleområde i Kommuneplan 2010-2022. Hver vindmølle vil have en installeret effekt på op til 3,6 MW, og den samlede årlige produktion er beregnet til at blive på op til ca. 39,5 mio. kWh, hvilket svarer til forbruget i ca. 9.875 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh. Til sammenligning har de seks eksisterende vindmøller, som nedtages i forbindelse med projektet, en samlet årlig produktion på ca. 7,5 mio. kWh, hvilket svarer til forbruget i ca. 1.875 husstande.

Oplægget har været i høring fra 12. marts til 16. april 2016 og der er kommet 7 bemærkninger i perioden, herunder bemærkninger fra bl.a. Dansk Ornitologisk Forening om, at der er en ørnerede-lokalitet i Vesterlund/Volshave skovene, hvorfor der er udarbejdet et alternativt forslag til placering af vindmøllerne, der øger afstanden til denne ørnerede.

Lokalplanforslaget blev godkendt og sendt i 8 ugers høring af byrådet d. 26 januar 2017. Herefter er der kommet 15 bemærkninger, samt en underskriftsindsamling på 205 underskrifter imod vindmøllerne ved Skodsebølle.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har holdt ekstraordinært møde d. 20. juni og Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge på byrådsmødet d. 22. juni.

 

Skrevet af

sr@disputs.dk

Fast skribent for disputs. 29 år. Bor og arbejder i Nakskov. Engageret i diverse lokale foreninger. Interesseret i markedsføring, særligt hvordan branding kan bruges som udviklingsmotor på Lolland.