a
Redaktionen

redaktionen@disputs.dk

LollandLeaks

lollandleaks@disputs.dk

Nicolai Privrat

Chefredaktør
np@disputs.dk

Søren Rosenberg

Skribent
sr@disputs.dk

disputs.dk er en del af

nakskov.nu

CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

nyt aktivistisk meningsmedie på lolland

Byrådsmøde 24/8-2017

Torsdag d. 24. august kl. 18.00 afholdes byrådsmøde i Lolland Kommune. Du kan følge med live på borger-tv.dk. Dagsordenen kan som altid findes i sin fulde længde og med bilag på dagsorden.lolland.dk

Vi kigger på nogle udvalgte dagsordenspunkter.

4. Forslag til Kommuneplan 2017-2029

Ved byrådsmødet i februar blev det nye forslag til Kommuneplan 2017-2029 godkendt og sendt i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden er nu overstået og der er kommet 19 høringssvar fra borgere, foreninger, virksomheder og statslige myndigheder. Der er indarbejdet rettelser i det materialet der indstilles til byrådets godkendelse.

5. Ansøgning om ændring af stavemåde af bynavne for byerne Kramnitse, Tillitse og Kuditse

4 borgerforeninger samt borgerne i Kramnitse, Tillitse og Kuditse anmoder om at få stavemåden i deres byer ændret til Kramnitze, Tillitze og Kuditze, med vedlagt historisk dokumentation for at stavemåden har været anvendt tidligere. Det er ikke kommunen der kan afgøre sagen, men kommunen skal anmode Kulturministeriet om ændringer i bynavne. Sagen indstilles til byrådets godkendelse.

9. Anmodning om at udtræde af byrådet efter endt orlov fra Marie Louise Friderichsen

Marie Louise Friderichsen bad om orlov fra byrådet i forbindelse med hendes ansættelse som turistchef i september sidste år. Nu anmoder hun om at udtræde af byrådet i forbindelse med at orlovsperioden ophører, med henvisning til jobmæssige årsager. Daniel Blak Pedersen indtrådte som stedfortræder i orlovsperioden og fortsætter som medlem af byrådet.

10. Anmodning om at udtræde af byrådet pr. 1. september 2017 fra byrådsmedlem Lise Damsbo Savic

Byrådsmedlem Lise Damsbo Savic anmoder om at udtræde af byrådet pr. 1. september 2017 da hun fraflytter kommunen pr. denne dato.
Første stedfortræder på den Socialdemokratiske liste er Hanne Møller.

Lise Damsbo Savic er medlem af følgende:

Økonomiudvalg
Valgbestyrelsen
Lolland Falster Airport
Delegeret KL’s topmøde
Interreg-udvalget for Fehmernbeltregionsprogrammet
Kulturværket
Børne- og Skoleudvalg
Valgbestyrelse skoledistrikt Øst

Og som stedfortræder i følgende:
Folkeoplysningsudvalget
Refa I/S

Den Socialdemokratiske gruppe har meddelt, at Vibeke Grave indtager pladserne i Økonomiudvalget og valgbestyrelsen skoledistrikt Øst og at Hanne Møller overtager de resterende udvalg/bestyrelser som Lise Damsbo Savic har været medlem/stedfortræder for.

11. Orientering om om konstituering af pladser i den socialdemokratiske byrådsgruppe pr 1. september 2017 – Ældre- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget

Socialdemokratiet rykker Poul Erik Ibsen ud af Ældre- og Sundhedsudvalget og erstatter ham med Steffen Rasmussen, der rykker ud af Arbejdsmarkedsudvalget.

Skrevet af

sr@disputs.dk

Fast skribent for disputs. 29 år. Bor og arbejder i Nakskov. Engageret i diverse lokale foreninger. Interesseret i markedsføring, særligt hvordan branding kan bruges som udviklingsmotor på Lolland.